Subskrybuj
Sport

Nowe przepisy gry 2020/21! Co czeka nas nowego?

2020-04-08

IFAB opublikowała najnowsze zmiany w przepisach gry, które wejdą w życie od nowego sezonu 2020/21. Poniżej publikujemy najważniejsze podpunkty.

Artykuł 1 - Pole gry

 • Słupki i poprzeczki bramek mogą być kombinacją 4 dozwolonych kształtów; kwadrat, prostokąt, koło i elipsa.

Artykuł 10 - Wyłanianie zwycięzcy

 • Żółte i czerwone kartki uzyskane w trakcie meczu nie będą przechodzić na serię rzutów karnych, która nie stanowi części meczu.
 • Jeżeli podczas wykonywania rzutu karnego, bramkarz i wykonawca popełnią w tym samym czasie przewinienie, karny uznany jest za nietrafiony, a strzelający zostanie ukarany żółtą kartką.

Artykuł 11 - Spalony

 • Zagranie piłki ręką przez obrońce jest traktowane jako rozmyślne zagranie i kasuje spalonego. Oznacza to, że sędzia będzie mógł stosować korzyść w tego typu sytuacjach.

Artykuł 12 - Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie

 • Zagranie piłki ręką:
  • Wprowadzona zostaje zasada, że bark jest od pachy w górę (zagranie tą częścią ciała jest dozwolone). Wszystko poniżej pachy jest przewinieniem. Najlepiej opisuje to poniższy diagram.
   Nie oznacza to jednak, że każdy kontakt piłki z częścią ręki poniżej pachy będzie odgwizdywany jako przewinienie. Nadal pozostają ważne wszystkie zasady dotyczące oceny zagrania piłki ręką - takie jak w aktualnych przepisach gry.

  • Przypadkowa ręka atakującego zawodnika (lub jego współpartnera) jest karana tylko wtedy, gdy nastąpi „bezpośrednio” przed bramką lub wyraźną okazją do zdobycia bramki
 • Bramkarz może otrzymać żółtą, bądź czerwoną kartę za nieprzepisowe dotkniecie piłki po raz drugi po wznowieniu gry (np. rzut od bramki, rzut wolny).
 • Każde nieprzepisowe przerwanie akcji korzystnej (SPA) powinno skutkować napomnieniem - żółtą kartką.
 • Podczas wykonywania rzutu sędziowskiego wszyscy zawodnicy muszą znajdować się 4 metry od piłki i gracza, który ma prawo otrzymania tej piłki. Jeżeli ktoś będzie znajdować się bliżej to otrzyma żółtą kartkę.
 • Jeżeli nastąpi faul, który przerwał akcję korzystną i drużyna szybko wznowi grę, to sędzia nie będzie mógł powrócić do żółtej kartki, gdyż akcja toczy się dalej. Możemy to sobie tłumaczyć, tak jak przywilej korzyści. Wrócić do kartki będzie można tylko, gdy faul wykonany był w sposób nierozważny.

Artykuł 14 - Rzuty karne

 • Jeżeli bramkarz popełni przewinienie podczas wykonywania serii rzutów karnych, to za pierwszym razem zostanie tylko upomniany. Za każde następne naruszenie przepisów, otrzyma on żółtą kartkę.
 • Jeżeli podczas wykonywania rzutu karnego, bramkarz i wykonawca popełnią w tym samym czasie przewinienie, karny uznany jest za nietrafiony, a strzelający zostanie ukarany żółtą kartką.
 • Jeżeli bramkarz popełni przewinienie podczas wykonywania rzutu karnego i piłka nie trafi w bramkę, to nie będą wyciągane żadne konsekwencje. Warunkiem koniecznym jest to, że bramkarz nie wpłynie bezpośrednio na zachowanie wykonawcy rzutu.

Dodatkowo w nowych przepisach znalazła się informacja o tym, że jeżeli podczas wykonywania rzutu od bramki, bądź rzutu wolnego, bramkarz podrzuci piłkę do góry, a jego współpartner odegra ją głową, bądź klatką, tak aby piłkę złapał bramkarz, to wznowienie będzie trzeba powtórzyć. Jeżeli jednak zachowywanie będzie się to powtarzać, to sędzia będzie zmuszony do wyciągnięcia odpowiednich sankcji karnych.

Jak możemy zauważyć, wielkich zmian w przepisach gry nie ma. Głównie są to kosmetyczne poprawki, które nie wpłyną znacznie na przebieg gry. Najbardziej ciekawy wydaje się wykres dotyczący ręki, a właściwie mówiąc jej podziału, na część, którą można grać i tą którą nie można.

ŁUKASZ ROGOWSKI